Logo Reiriz y ReirizViña Sampedro
Viña Sampedro
- VOLVER INDEX - BACK TO INDEX -
Reg: G1507300824
#ViñaSampedro   #Biofarmacia   #Natural   #Galicia
Caiño tinto

En Galego
Viña Sampedro é un proxecto biofarmacéutico galego para producir (registro G1507300824) en natural simbiosis:
uvas do antigo Reino de Galicia (Mencía, Caiño e Sousón) con plantas medicinais tradicionais, como a Carqueixa.

En Español
Viña Sampedro es
un proyecto biofarmacéutico gallego de cultivo (registro G1507300824) en natural simbiosis:
uvas del antiguo Reino de Galicia (Mencía, Caiño y Sousón) con plantas medicinales tradicionales, como la Carqueixa.

English speaking
On Viña Sampedro vineyards, we began a Biopharma proyect to produce (registry G1507300824) in natural symbiosis:
tradicional Galician grapes (Mencía, Caiño & Souson) with medicinal plants from the Kingdom of Galicia, such as the Carqueixa.
#MartínSarmiento     #PadreTeixugo
Padre Martín SarmientoPadre Teixugo de Toxosoutos
Padre M. Sarmiento (s. XVIII)   -   Padre Teixugo (s. XXI)

En galego
Aínda que o coñecemento das utilidades das plantas medicinais galegas mantívose no recordo da poboación do rural, o seu uso cae pola presión dos modernos medicamentos sintéticos (con efectos secundarios).
Queremos recuperar o uso daquelas plantas medicinais comúns na Galicia e autorizadas para a súa venda na Unión Europea: como a Carqueixa (Pterospartum tridentatum), que non debedes confundir con outras plantas de nome similar, supostamente milageiras.

En español 
Aunque el conocimiento de la utilidad de las plantas medicinales gallegas se mantuvo en el recuerdo de la población rural, son más usados los medicamentos sintéticos (con efectos secundarios).
Queremos recuperar el uso de aquellas plantas medicinales comunes en Galicia y autorizadas para su venta en la Unión Europea: como la Carqueixa (Pterospartum tridentatum), que no debe confundirse con otras plantas de nombre similar, supuestamente milagrosas.

English 
Although the knowledge of the utilities of the Galician medicinal plants remained in the memory of the rural population, its use decreased under the pressure of sinthetic medicines (with unwanted side effects).
That is why we want to recover the use of those medicinal plantas common in Galicia and authorized for sale in the European Union: as the Carqueixa (Pterospartum tridentatum), which should not be confused with other plants of similar name, supposedly miraculous.
#Noticias   #Carqueixa   #Venta   #Comprar
Carqueixa florida

En galego
O concepto de cultivo en simbiosis natural, permite que o viñedo aporte protección as plantas medicinais, recibindo a cambio: ben aportes nutricionais, principalmente en forma de nitróxeno (así leguminosas como a Carqueixa), ben aportando principios activos insecticidas ou fungicidas, no caso doutras plantas medicinais.
En consecuencia, unha producción natural.
Interesalle?
Español
El concepto de cultivo en simbiosis natural, permite que el viñedo aporte protección a las plantas medicinales, recibiendo a cambio: bien aportes nutricionales, principalmente en forma de nitrógeno (así leguminosas como la Carqueixa), o con propiedades insecticidas o fungicidas, en el caso de otras plantas medicinales.
En consecuencia, simplemente producción natural.
Interesado?

English
The concept of cultivation in natural symbiosis allows the vineyard to provide protection to medicinal plants, receiving in return: nutritional contributions, mainly in the form of nitrogen (so do legumes such a Carqueixa), or ingredients with insecticide or fungicide propierties.
In consequence, simply natural production.
Interested?
- VOLVER INDEX - BACK TO INDEX -
(C) REIRIZ Y REIRIZ, S.L.U. Avda. Coruña, 105-1º. E-15960-RIBEIRA (ESPAÑA - SPAIN)